1. در صورتی که برای اولین بار از این سایت بازدید میکنید, لازم است تا راهنمای سایت را مطالعه فرمایید. در صورتی که هنوز عضو نشده اید برای ارسال مطالب , دانلود فایل ها و ...عضو شده و در سایت ثبت نام کنید.با کلیک بر روی ثبت نام در مدت کوتاهی عضو سایت شده و از مطالب و امکانات سایت بهره مند شوید.
 2. هر گونه بحث سیاسی و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد و به شدت برخورد می شود.
 3. در صورت شکایت از مدیران و ناظران انجمن با کاربر farbod در ارتباط باشید.

بر روی پست پروفایل Aftbgard∞n نظر می دهد.

 1. مشاهده نظرات قبلی
 2. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  بذار بریزع
  ‏26/3/20
 3. افسون خانوممممم
  ‏26/3/20
 4. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  دیشب تا حالا نخوابیدم خوابم نمی بره
  ‏26/3/20
 5. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  چراع؟...
  ‏26/3/20
 6. افسون خانوممممم
  ‏26/3/20
 7. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  دلم شور میزنه
  ‏26/3/20
 8. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  شور عه؟
  ‏26/3/20
 9. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  ارع هم شور هم خون
  ‏26/3/20
 10. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  :| چقد دلت پرعه چی شدع؟
  ‏26/3/20
 11. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  دارم میسوزم دیروز صبح رفتم خونه ای خالم ای کاش نمی رفتم اون کسی دوستش دارم دیدم نوه عمه مامانم
  ‏26/3/20
 12. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  ها تو عاشقی؟
  ‏26/3/20
 13. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  اسمش نزاره عشق فقط یک بچه بازی همینه...
  ‏26/3/20
 14. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  بچه بازی عه ادامه دار؟
  ‏26/3/20
 15. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  غلط کرده بابا ولش
  ‏26/3/20
 16. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  ها من ک ولم... تو ولش^^
  ‏26/3/20
 17. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  خب قرار بود دیشب بگی زد زیرش بگو ؟؟؟
  ‏26/3/20
 18. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  عاا من... بی دلیل از دوستم بدم اومده:||||||
  ‏26/3/20
 19. افسون خانوممممم
  ‏26/3/20
 20. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  خب باش بای
  ‏26/3/20
 21. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  بای چرا؟
  ‏26/3/20
 22. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  از یکی از دوستام..ک اینجا نیس:|||||
  با یکی از افرا ی کع خعلی بهم لطف دارن خعلی دوست بوده:))
  ‏26/3/20
 23. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  تو مگی از من بدت میاد
  ‏26/3/20
 24. افسون خانوممممم
  ‏26/3/20
 25. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  زود بگو مرده ام از فوضولی
  ‏26/3/20
 26. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  از تو بدم بیاد مستقین میگم ع تو بدم میاد دادا...
  عاره... ب اونم همون لطفا رو داشته... ولی خو من ازش بدم اومده دیه
  ‏26/3/20
 27. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  من گیج شدم از حرفت یه توضیح دیگه بده
  ‏26/3/20
 28. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  یه بزرگواری بود
  پشت هنه حرف میزد
  پشت منم حرف زد
  یه دوست من رفته باهاش دوست شده
  پشت سر اونم حرف زده...
  و من از دست دوستم عصبانیم:////
  ‏26/3/20
 29. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  من به جایی تو بودم میرفتم دم خونش میزدم دهنش اصلا همچین ادم ارزش نداره حرف پشت سرت عقده اس
  س
  ‏26/3/20
 30. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  ارزش ناراحتی نداره بوخدا
  ‏26/3/20
 31. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  از اونب ک حرفزده عصبانی نیستم
  ع اون دوستم ک باش دوست بوده عصبانیم:/
  ‏26/3/20
 32. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  هیچ خری ارزش عصبی بودن و ناراحت بودن نیست جز کیانم والا ولش کره خره
  ‏26/3/20
 33. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  عاره
  اما خو العان بب دلیل عصبانیم
  مهم نی درست میشه:))))))
  ‏26/3/20
 34. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  ولش خودم و خودت و کیانم عشق است
  ‏26/3/20
 35. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  کیان کیه؟
  ‏26/3/20
 36. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  بچه ام و شوهرش نتوستم تصمیمگرفتم بچه ام باش
  ‏26/3/20
 37. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  ب فرزندی پذیرفتیش؟ تو این سن؟
  ‏26/3/20
 38. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  نه قرار با شوهر اینده بریم بیارمش میدونی هنوز شوهر اینده نیومد لک لک کار شون تعطیل کردن حیفه...
  ‏26/3/20
 39. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  من هنوز قصد ازدباج نعارم... این حرفا زوده بااااو
  ‏26/3/20
 40. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  من که نمیواخوام ازدوابج کنم شوخی کردم
  ‏26/3/20
 41. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  اما موندم ای کاش ازش میپرسیدم چرا ولم کرد دختر به این خوبی
  ‏26/3/20
 42. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  این انجمن چی ؟؟؟؟
  ‏26/3/20
 43. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  باش بای خب بگو دوست ندارم بگم
  ‏26/3/20
 44. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  نه میگم نفهمیدم منظورتو
  تو چقد زود بای میدی:|
  ‏26/3/20
 45. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  من نمیدونم امروز حالم خوب نیست گیجم کلا ببخشید
  ‏26/3/20
 46. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  اگه داری اذیت میشی....میخوای فردا بحرفیم؟^^
  ‏26/3/20
 47. افسون خانوممممم
  ‏26/3/20
 48. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  خوشحال میشم وقتی باهم حرف میزنی
  ‏26/3/20
 49. افسون خانوممممم
  افسون خانوممممم
  تو ادم خوش قلبی هستی و مهربانی
  ‏26/3/20
 50. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  عاره اینطوری بنظر میام خخخخ
  ‏26/3/20
 51. افسون خانوممممم
  ‏26/3/20