1. در صورتی که برای اولین بار از این سایت بازدید میکنید, لازم است تا راهنمای سایت را مطالعه فرمایید. در صورتی که هنوز عضو نشده اید برای ارسال مطالب , دانلود فایل ها و ...عضو شده و در سایت ثبت نام کنید.با کلیک بر روی ثبت نام در مدت کوتاهی عضو سایت شده و از مطالب و امکانات سایت بهره مند شوید.
 2. هر گونه بحث سیاسی و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد و به شدت برخورد می شود.
 3. در صورت شکایت از مدیران و ناظران انجمن با کاربر farbod در ارتباط باشید.

بر روی پست پروفایل P@RsA نظر می دهد.

 1. Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  جانم داداش
  ‏13/10/17
 2. P@RsA
  P@RsA
  خوبی عزیز؟
  ‏13/10/17
 3. Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  قربانت بدنیستیم شما خوبی؟
  ‏13/10/17
 4. P@RsA
  P@RsA
  فدای تو دختر :)
  خوبم عزیزم چه خبر؟
  ‏13/10/17
 5. Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  خدانکنه رفیق شفیق بنده
  هیچی بدبختی
  تو چ خبر؟
  ‏13/10/17
 6. P@RsA
  P@RsA
  هیچ درد و کار و کار وکار
  ‏13/10/17
 7. Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  مرض خیلی...
  ‏13/10/17
 8. P@RsA
  P@RsA
  چرااااااااا؟
  ‏13/10/17
 9. Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  منو اسکل کردی خرچسونه؟
  ‏13/10/17
 10. P@RsA
  P@RsA
  خااااااک @_@
  حداقل فوش میدی درست بده جوجه
  ‏13/10/17
 11. Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  توسر خودت بوژور
  من الان چیو اشتپ گفتم هووم؟
  ‏13/10/17
 12. P@RsA
  P@RsA
  کلا اشتب زدی
  ‏13/10/17
 13. Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  تو سوادت کمه من چ کنم
  ‏13/10/17
 14. P@RsA
  P@RsA
  کی به کی میگه کم سواد @_@
  ‏13/10/17
 15. Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  بله پس چیز
  ‏13/10/17
 16. P@RsA
  P@RsA
  همون چیز @_@
  ‏13/10/17
 17. Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  چیز میز
  ‏13/10/17
 18. P@RsA
  P@RsA
  ویز میز
  ‏13/10/17
 19. Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  قوز موز
  ‏13/10/17
 20. P@RsA
  P@RsA
  حوض موز
  ‏13/10/17
 21. Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  خوز موز
  ‏13/10/17
 22. P@RsA
  P@RsA
  چوز موز
  ‏13/10/17
 23. Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  Ѕ⋰Θ⋰Ʊ⋰L
  پوز موز
  ‏14/10/17
 24. P@RsA
  P@RsA
  فوز موز
  ‏15/10/17