1. در صورتی که برای اولین بار از این سایت بازدید میکنید, لازم است تا راهنمای سایت را مطالعه فرمایید. در صورتی که هنوز عضو نشده اید برای ارسال مطالب , دانلود فایل ها و ...عضو شده و در سایت ثبت نام کنید.با کلیک بر روی ثبت نام در مدت کوتاهی عضو سایت شده و از مطالب و امکانات سایت بهره مند شوید.
 2. هر گونه بحث سیاسی و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران ممنوع می باشد و به شدت برخورد می شود.
 3. در صورت شکایت از مدیران و ناظران انجمن با کاربر farbod در ارتباط باشید.

بر روی پست پروفایل f._z نظر می دهد.

 1. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  کی!؟
  ‏22/9/17
 2. f._z
  f._z
  مادربزرگمـ
  ‏25/9/17
 3. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  خدا صبر بده............
  درد بدیه..........:(
  .....................
  ‏25/9/17
 4. f._z
  f._z
  ممنونـ..
  امیدوارمـ هیچـ کسـ داغـ نبینهـ
  ‏25/9/17
 5. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  جز پدر عو مادر ع خاهر برادر!
  من از هر نسبت یکی عو از دست دادم................!
  درک میکنم!
  ان شالله!
  سکوت میکنم! این روزا جز خودت کسی شاید نتونه عارومت کنه!
  عادم این روزا میخاد همه بیان عارومش کنن!
  همه که میان میخای برن! نه؟
  ‏25/9/17
 6. f._z
  f._z
  منـ وقتیـ 8 سالمـ بود پدربزرگـ مادریمـ فوتـ شد ولیـ خبـ اونوقتا بچهـ بودمـ زود فراموشـ شد برامـ
  ولیـ الانـ همهـ چیز دارهـ اذیتمـ میکنهـ..حتیـ کوچکترینـ چیزا یهـ رد و نشونیـ از اونـ تویـ خودشونـ دارنـ
  حضور بعضیا واقعا اذیتمـ میکنهـ..فقط اینـ وسط داداشمـ آروممـ میکنهـ چونـ احساسـ میکنمـ فهمیدهـ چهـ نعمتیـ رو از دستـ دادیمـ
  ‏2/10/17
 7. f._z
  f._z
  منـ وقتیـ 8 سالمـ بود پدربزرگـ مادریمـ فوتـ شد ولیـ خبـ اونوقتا بچهـ بودمـ زود فراموشـ شد برامـ
  ولیـ الانـ همهـ چیز دارهـ اذیتمـ میکنهـ..حتیـ کوچکترینـ چیزا یهـ رد و نشونیـ از اونـ تویـ خودشونـ دارنـ
  حضور بعضیا واقعا اذیتمـ میکنهـ..فقط اینـ وسط داداشمـ آروممـ میکنهـ چونـ احساسـ میکنمـ فهمیدهـ چهـ نعمتیـ رو از دستـ دادیمـ
  ‏2/10/17
 8. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  میفهمم! چی میگی!
  منم 7 سالم بود تو یه تصادف خیلی هام رفتن!
  تو قوی هستی کنار میایی! :)))!
  خدا حل میکنه برات!
  ‏2/10/17
 9. f._z
  f._z
  امیدوارمـ
  از وقتیـ مدرسهـ شروعـ شدهـ خیلیـ بهتر شدمـ
  ‏2/10/17
 10. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  سعی کن فک نکنی چی رو از دست دادی!!!
  به جاش به اون یکی مادربزرگت توجه کن!
  نمیدونم مادر پدرت بوده یا مادر مادرت! خدابیامرز!
  ولی خب تو انقد به اون مادر بزرگت فکر کن محبت کن!
  تا یه کم بهتر شه!:)!
  ‏2/10/17
 11. f._z
  f._z
  مطمئنمـ هیچـ کسـ جایـ اونو نمیتونهـ بگیرهـ برامـ
  فقط باید بهـ مرور زمانـ بهـ نبودشـ عادتـ کنمـ..
  ‏2/10/17
 12. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  تو هم به زمان کمک کن!
  دست تنها باشه طول میکشه!
  ‏2/10/17
 13. f._z
  f._z
  سعیـ میکنمـ
  ‏2/10/17
 14. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  :) ! به حضرت زینب فک کن!
  وره به اون عضوی از خونوادتون که مادرش رفته!
  فک کن اون چقد خرابه!
  فک کن! چقد داغون تر میشه تو ور میبینه!
  ‏2/10/17
 15. f._z
  f._z
  اینـ بدتر منو عذابـ میدهـ کهـ میاد بهـ خوابمونـ و میگهـ منـ خودمـ 20 روز دیگهـ میامـ شما خودتونـ رو اذیتـ نکنینـ
  ایـ کاشـ 20 روز دیگهـ خودشـ بیاد
  ‏2/10/17
 16. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  خوب عو بدی روزها دس خودته!!!
  یه سذی خوابها به فکرای قبل از شبت برمیگرده!
  حتمن شب قبل خواب بهش فک میکنه!!!
  یه مدت سرتو گرم کن! نقاشی بکش بهتر بشی!:)!
  ‏2/10/17
 17. f._z
  f._z
  مرسیـ از راهنماییـ هاتـ...
  ‏2/10/17
 18. f._z
  f._z
  :-*
  ‏2/10/17
 19. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  خاهش!!
  کارایی بود که خودم کردم!@
  وا بده یه مدت!!!
  یه مدت وا بده تتا درست بشه!
  ‏2/10/17
 20. f._z
  f._z
  آخهـ چجوریـ وا بدمـ؟ :(
  ‏2/10/17
 21. Aftbgard∞n
  Aftbgard∞n
  فقط اگ یه فکر دیه اومد سمتت پسش نزن.... همین
  ‏2/10/17
 22. f._z
  f._z
  اوکیـ...مرسیـ
  ‏4/10/17